• 021-44299674
  • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
  • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

جرایم سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌ های فروشگاهی

جرایم سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌ های فروشگاهی

قانون سامانه مودیان مالیاتی از جمله قوانین و سامانه‌های جدیدی است که سازمان امور مالیاتی کشور به منظور یکپارچه سازی فرآیند دریافت اسناد مالی مودیان و صدور برگه تشخیص مالیاتی، آن را به اجرا در آورده است.
مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی صنفی و یا غیرصنفی دارند، ملزم به افتتاح حساب کاربری در سامانه مودیان مالیاتی می‌باشند.
تمامی صورتحساب‌های الکترونیکی مودیان می بایستی توسط حافظه‌های مالیاتی ثبت و در سامانه مودیان مالیاتی بارگذاری و تایید شوند.
مشابه با سایر قوانین مالیاتی، عدم اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، جرائمی را به دنبال دارد. در این مقاله سعی خواهیم داشت که به این جرائم و جزئیات آن ها بپردازیم؛ پس با ماه همراه باشید.

جرایم سامانه مودیان مالیاتی

جرائم در نظر گرفته شده برای قانون مودیان مالیاتی را در این بخش به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

عدم ایجاد حساب کاربری در سامانه مودیان مالیاتی

همانطور که بیان گردید، مطابق با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1401، تمامی مشمولین این قانون می‌بایستی در این سامانه حساب کاربری ایجاد کرده و نسبت به فعال سازی آن اقدام نمایند.
در صورتی که مودیان در این سامانه حساب کاربری ایجاد نکنند، مطابق با ماده 22 فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، حساب بانکی مودی به عنوان معیار محاسبه مالیاتی در نظر گرفته شده و به میزان 10 درصد از عملکرد مالی حساب به عنوان جریمه مالیاتی منظور می گردد.

عدم معرفی حساب بانکی تجاری

مطابق با قانون مودیان مالیاتی، مودیان می‌بایستی حسابی را که مرتبط با فعالیت اقتصادی خود می‌باشد، به سازمان امور مالیاتی معرفی نمایند. تراکنش های مالی این حساب در صورت لزوم، به عنوان معیار کنترل مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین تطبیق با اظهارنامه مودی مورد استفاده قرار می گیرند.
اگر مودیان نسبت به مشخص نمودن شماره حساب بانکی تجاری خود امتناع کنند، جریمه مالیاتی معادل 10 درصد از عملکرد مالی حساب در نظر گرفته خواهد شد.

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی برای خریدار

مطابق با ماده 22 از آیین نامه اجرایی قانون مودیان مالیاتی، تمامی معاملات مودیان می بایستی در قالب صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی ثبت و تایید شوند.
علاوه بر موضوع فوق، فروشنده موظف است که نسخه چاپی از این صورتحساب را به همراه تمامی مندرجات آن در اختیار خریدار قرار دهد.
در صورتی که صورتحساب الکترونیکی به خریدار تحویل نشود و یا نسبت به نسخه ارسال شده در سامانه مودیان مالیاتی مغایر و مخدوش باشد، جریمه سامانه مودیان به میزان 2 درصد از کل ارزش معامله برای مودی متخلف اعمال می شود.

استفاده از حافظه مالیاتی دیگران

همانطور که در مقاله مفاهیم سامانه مودیان مالیاتی مورد اشاره قرار گرفته است، برای هریک از حافظه‌های مالیاتی مودیان، شناسه یکتا تعریف می شود که مختص به آن مودی می باشد.
شناسه یکتای حافظه مالیاتی باعث اتصال صحیح صورتحساب‌های الکترونیکی، سامانه مودیان مالیاتی و کارپوشه مالیاتی مودی می گردد که در نتیجه آن خطای محاسبات مالیاتی به طرز قابل توجهی کاهش می یابد.
استفاده از حافظه‌های مالیاتی دیگر مودیان، به هر نحوی که صورت گیرد، جریمه مالیاتی معادل 10 درصد از کل تراکنش های صورت گرفته را به دنبال خواهد داشت.
ذکر این نکته مهم است که اگر مودی متخلف، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز باشد، این قانون نیز جریمه‌ای معادل با 10 درصد برای اینگونه از تخلفات در نظر گرفته است.
علاوه بر موارد فوق، جریمه های دیگری مانند محرومیت از هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی مالیاتی را نیز می توان از جمله جرائم این مورد از تخلفات مالیاتی دانست.
دقت داشته باشید که اگر مقادیر جریمه های مالیاتی فوق، کمتر از 2 میلیون تومان محاسبه شوند، جریمه معادل 2 میلیون تومان در نظر گرفته خواهد شد.

عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی

مودیان می‌بایستی صورتحساب‌های الکترونیکی خود را در مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، ارسال و بارگذاری نمایند.
اگر مودیان نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی خود امتناع ورزند، جریمه مالیاتی به میزان 10 درصد کل ارزش آن صورتحساب الکترونیکی و یا 2 میلیون تومان (هرکدام که بیشتر باشد) برای مودی اعمال خواهد شد.

عدم اعلام مشکل در صدور صورتحساب الکترونیکی

گاها پیش می آید که به دلایلی نظیر مشکل سخت افزاری و یا نرم افزاری، مودیان قادر به صدور و یا ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی نمی باشند.
مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم، در این شرایط، مودیان می بایستی حداکثر به مدت 1 روز کاری مشکل ایجاد شده را از طریق کارپوشه مالیاتی خود در سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی اعلام نمایند. پس از ثبت این موضوع، سازمان امور مالیاتی از طریق شرکت های معتمد خدمات مالیاتی نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد.
همچنین ممکن است تحت شرایطی خاص، سازمان، فرآیند دیگری را موقتا جهت ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به مودی اعلام نماید که در این حالت، مطابق با روال عادی و با در نظر گرفتن مهلت زمانی، صورتحساب‌های الکترونیکی می بایستی ارسال و تایید شوند.
در صورتی که در مهلت مذکور، اعلام خرابی نشود، جریمه مالیاتی معادل 1 درصد از صورتحساب‌های الکترونیکی که در سامانه مودیان مالیاتی ارسال نشده اند و یا 1 میلیون تومان (هرکدام که بیشتر باشد) برای مودی منظور خواهد شد.
دقت داشته باشید که اگر مودی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هم باشد و مشکلی برای ارسال گزارش معاملات فصلی داشته و در مهلت 1 روز کاری به سازمان امور مالیاتی اعلام نکند، جریمه مالیاتی همانند مقادیر مذکور خواهد بود.

جمع بندی
قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی از جمله قوانین جدید مالیاتی است که طیف وسیعی از مودیان را شامل می شود. همانند سایر قوانین مالیاتی، به منظور حصول اطمینان از وصول درآمدهای مالیاتی، جرائمی برای قانون سامانه مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است.
در این مقاله انواع جرائم مرتبط با قانون سامانه مودیان مالیاتی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند. شما مودیان عزیز می‌توانید با مطالعه سایر مقالات این سایت با موضوعات مالیاتی دیگری همانند جزئیات و نکات سامانه مودیان مالیاتی، حد نصاب مالیاتی سال 1402، برگه تشخیص مالیاتی و نحوه اعتراض به آن، قانون اظهارنامه معاملات فصلی و همچنین، مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران آشنایی بیشتری پیدا کنید.