• 021-44299674
 • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
 • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

خزانه داری

خزانه داری

در چشم انداز دائما در حال تحول مالی کسب و کار مدرن ، یک واحد استراتژیک در سازمان وجود دارد . بخش خزانه داری شرکت در حالی که به طور سنتی با مدیریت وجوه نقد و کاهش ریسک مرتبط است ، به یک بخش اصلی در سازمان تبدیل شده است که موفقیت مالی آن  را شکل می دهد .

خزانه داری شرکتی چیست و در طول سال ها چگونه تکامل یافته است؟

خزانه داری شرکت مدیریت دارایی ها و بدهی های مالی شرکت را بر عهده دارد  که اغلب توسط مدیر خزانه داری یا نیروی خزانه دار یا در کسب و کارها کوچک واحد حسابداری اداره می شود ، به عنوان مرکزی برای تصمیم گیری های مالی عمل می کند و مسئولیت های مختلفی مانند مدیریت وجوه نقد سازمان ، کاهش ریسک ، بازارهای سرمایه و انطباق حساب ها را بر عهده دارد که به عنوان هسته اصلی تصمیمات مالی عمل می کند.

دورانی که بخش خزانه داری در پشت پرده صحنه سازمان فعالیت می کرد ، گذشته است.  سازمان های آینده نگر اکنون پتانسیل خزانه داری را به عنوان یک شریک استراتژیک و مهم در فرآیندهای تصمیم گیری حیاتی سازمان می شناسند .

وظایف و مسئولیت های کلیدی بخش خزانه داری سازمان :

تسلط بر مدیریت نقدینگی : مدیریت نقدینگی یک مسئولیت بزرگ برای بخش خزانه داری سازمان است . تیم خزانه داری مطمئن می شود که سرمایه مالی یک سازمان به خوبی اداره می شود و استفاده از وجوه نقد سازمان با آنچه مدیران برای رسیدن به اهداف سازمان می خواهند به دست آورند مطابقت دارد.
مسئولیت های کلیدی تیم خزانه داری عبارتند از :
همسو بودن مدیریت نقدینگی با اهداف استراتژیک سازمان : خزانه داری اطمینان حاصل می کند که هزینه های سازمان با اهداف آن هماهنگ است . آنها از فرآیندهای پیش بینی وجوه نقد و بودجه بندی برای پیش بینی نیازهای نقدی و تخصیص هوشمندانه منابع استفاده می کنند.

استفاده از اهرم نقدینگی برای به حداکثر رساندن بازده : خزانه داری وجوه اضافی سازمان ( وجوه نقد بیکار سازمان ) را به عنوان دارایی های ایمن سرمایه گذاری می کند در حالی که پول نقد کافی را برای فعالیت های روزانه سازمان حفظ می کند تا سازمان بازدهی بهینه تری را داشته باشد .

کاهش هزینه های استقراض از طریق هزینه های استراتژیک : قرض گرفتن پول ( دریافت وام برای سازمان ) به معنای پرداخت آتی وام ها به اضافه هزینه ای اضافی است که در نهایت بر سود سازمان تأثیر می گذارد . این بخش اطمینان حاصل می کند که این هزینه های به درستی استفاده شود و علاوه بر تخصیص بودجه صحیح ، پرداخت های این وام ها را در زمان تعیین شده مدیریت می کند .

خزانه داری

مدیریت ریسک مالی سازمان : بخش خزانه داری نقش مهمی در ارزیابی و کاهش ریسک های تجاری و مالی برای اطمینان از پایداری شرکت در بلند مدت دارد . آنها با به کارگیری تکنیک های مناسب مدیریت ریسک ، از کسب و کار اصلی در برابر اثرات خالص تغییرات نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز محافظت می کنند . مسئولیت های کلیدی تیم خزانه داری در مدیریت ریسک سازمان عبارتند از:
کمی سازی و رسیدگی به ریسک های مالی:  خزانه داری به دقت ریسک های مالی مختلفی را که ممکن است شرکت با آن مواجه شود ، شناسایی و اندازه گیری می کند که عمدتاً بر تغییرات نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز خارجی تمرکز دارند و از استراتژی ‌هایی متفاوتی برای کاهش تأثیر این ریسک ‌ها بر عملکرد مالی شرکت استفاده می ‌کنند .

حفاظت در برابر ریسک ‌های غیر مالی:  به غیر از ریسک ‌های مالی ، بخش خزانه‌ داری خطرات غیر مالی را که می‌ تواند به شهرت و عملیات شرکت آسیب برساند نیز زیر نظر دارد . این خطرات ممکن است شامل نقض های امنیتی ، موارد تقلب یا اختلال در عملیات سازمان باشد .

درک ریسک اشتها و همسویی:  متخصصان خزانه داری از نزدیک با مدیریت و سهامداران برای درک ریسک پذیری شرکت همکاری می کنند و بر این اساس استراتژی های مدیریت ریسک را با اهداف کلی سازمان همسو می کند تا موفقیت بلند مدت شرکت را تضمین کنند .

تامین منابع مالی از بازار سرمایه

بخش ‌های خزانه ‌داری شرکت ‌ها نقشی حیاتی در تأمین گزینه‌ های مالی مقرون‌ به ‌صرفه برای انجام تعهدات و فعالیت های روزانه سازمان دارند . مسئولیت های کلیدی تیم خزانه داری در تامین منابع مالی عبارتند از:

درک بازارهای سرمایه و گزینه های تامین مالی : تیم خزانه داری ، بازارهای سرمایه و گزینه های مختلف تامین مالی موجود را بررسی می کند و همه چیز را در مورد چگونگی دریافت پول از مکان های مختلف می یابند بدین طریق می توانند آن را با فروش بخشی از شرکت ( صاحب سهام ) یا قرض گرفتن ( وام ) یا حتی ترکیبی از هر دو به دست آورند .

مذاکره در مورد شرایط بهینه:  بخش خزانه داری بر روی دریافت بهترین معاملات برای استقراض پول کار می کند ، مانند دریافت نرخ بهره پایین تر هنگام وام گرفتن یا پرداخت کارمزد کمتر هنگام دریافت پول از سرمایه گذاران .

ایجاد روابط خارجی قوی:  خزانه داری فعالانه با بانک های سرمایه گذاری ، شرکت های سهام خصوصی ، سرمایه گذاران و سایر موسسات مالی تعامل می کند تا دیدگاه ارزشمندی در مورد روندهای بازار و فرصت های تامین مالی در حال ظهور به دست آورد .

اتخاذ تصمیمات صحیح در مورد تملک دارایی:  هنگام بررسی تملک دارایی ، بخش خزانه داری به دقت مزایای اجاره را نسبت به خرید قطعی ارزیابی می کند.

خزانه داری

تکمیل مدیریت هزینه شرکت

بخش خزانه داری شرکت نقش مهمی در اتصال استراتژی های تجاری و مالی برای کاهش هزینه ها و انتخاب های سرمایه گذاری هوشمند ایفا می کند . آنها این کار را با ارزیابی دقیق سرمایه گذاری ها و اطمینان از اینکه دارایی ها بازده مورد انتظار را ارائه خواهند داد ، انجام می دهند . مسئولیت های کلیدی این تیم در تکمیل مدیریت هزینه شرکت عبارتند از :

تدوین ساختار هزینه ای قوی : خزانه داری ساختار هزینه هایی را که با اهداف استراتژیک شرکت همسو می شود ، گرد هم می آورد و با مطالعه دقیق هزینه ها ، راه هایی برای خرج کردن هوشمندانه ، تخصیص بهتر منابع و افزایش سودآوری سازمان پیدا می کنند .

ارزیابی سرمایه گذاری : بخش خزانه ‌داری پروژه ‌های بالقوه را با استفاده از معیارهای مالی مانند ارزش فعلی خالص ، نرخ بازده داخلی و دوره بازپرداخت بررسی می کند و به شناسایی سرمایه ‌گذاری ‌های ارزشمندی که متناسب با برنامه‌ های بلند مدت شرکت هستند کمک می کند .

ارزیابی عملکرد دارایی : بخش خزانه داری به شدت به عملکرد دارایی ها ، برای برآورده کردن اهداف پیش بینی شده خود نظارت می کند و دارایی ‌هایی را که عملکرد خوبی ندارند ، شناسایی کرده و از شر آن خلاص می ‌شوند تا هزینه های غیر ضروری را کاهش دهد و بودجه را برای فرصت های بهتر در دسترس قرار دهد.

رسیدگی به امور حقوقی و مالیاتی : بخش خزانه داری با رعایت مقررات مربوطه و قوانین مالیاتی ، مسائل حقوقی و مالیاتی را به طور موثر مدیریت می کند.

 نظارت برمقررات مالی :

بخش خزانه داری نقش مهمی در حصول اطمینان از انطباق با مقررات مالی و پیمایش چشم انداز پیچیده ای از الزامات نظارتی ایفا می کند. مسئولیت های کلیدی عبارتند از:

نظارت قوانین مالی سازمان : خزانه ‌داری انطباق فعالیت های مالی با مقررات مالی وضع شده توسط سازمان را تضمین می‌ کند و با ایجاد یک چارچوب انطباق نظارتی قوی ، به طور فعال به تعهدات گزارشگری ، رعایت مالیات و پایبندی به استانداردهای حسابداری می پردازند .

انجام ارزیابی ریسک و ممیزی داخلی : این بخش خطرات بالقوه مالی را شناسایی کرده و منابع را برای رسیدگی به حوزه ها با بیشترین تاثیر اولویت بندی می کند . با انجام ارزیابی های ریسک و ممیزی های داخلی ، متخصصان خزانه داری به طور فعال آسیب پذیری های مالی سازمان را کاهش می دهند.

گزارش دهی و افشا : خزانه داری با ارائه به موقع گزارش های مالی و پرونده های نظارتی ، تضمین می کند تا گزارشگری دقیق و شفاف را حفظ کند که برای رعایت مقررات بسیار مهم است .

خزانه داری

خزانه داری‌ اغلب در سازمان ‌ها نادیده گرفته می‌ شود . اکثر مردم تصور می کنند که این واحد تنها مسئول حفظ عملکرد مالی و هدایت بازده مالی است . اما اگر به پنج شغل اصلی تیم خزانه داری نگاه کنند ، خواهند دید که آنها فقط دارایی مالی سازمان را اداره نمی کنند ، در واقع در زمینه های مهم تجاری مانند رقابتی ماندن ، کسب سود و رشد کمک می کنند.

تسلط بر مدیریت نقدینگی : با بهینه سازی جریان های نقدی و مدیریت نقدینگی ، خزانه داری می تواند اتکا به استقراض کوتاه مدت را کاهش دهد و فرصت های رشد را بهبود بخشد.

مدیریت ریسک مالی : با شناسایی و کاهش ریسک ‌ها، بخش خزانه داری از سلامت مالی و شهرت شرکت محافظت می کند که منجر به افزایش وفاداری مشتریان و افزایش درآمد سازمان می شود .

تامین سرمایه و بازار سرمایه : با تضمین گزینه های تامین مالی مقرون به صرفه ، این بخش در دسترس بودن سرمایه برای سرمایه گذاری در فرصت های رشد ، توسعه محصول و گسترش بازار را تضمین می دهد .

تکمیل مدیریت مالی شرکت : با توسعه ساختارهای مناسب و ارزیابی سرمایه گذاری ‌ها ، بخش خزانه ‌داری مصرف سرمایه سازمان را بهینه می سازد و تضمین می دهد که سرمایه‌ گذاری ‌های انجام شده سازمان بازدهی کافی برای تامین و پوشش هزینه های انجام شده را داشته باشد که به دنبال آن افزایش سودآوری سازمان را به همراه خواهد داشت .

نظارت های مقرراتی : بخش خزانه داری با حفظ چارچوب قوانین مالی سازمان ، به تعهدات گزارش دهی خود عمل می کند این امر باعث تقویت اعتماد سرمایه‌ گذاران ، جذب سرمایه ‌گذاران جدید و شرکای تجاری بالقوه و ایجاد جریان‌ های درآمدی جدید و فرصت‌ های توسعه برای سازمان می‌ شود.

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • Custom attributes
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
لیست علاقه مندی ها 0