• 021-44299674
  • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
  • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

دسترسی چند لایه ای کاربران

یک نرم‌افزار مالی بعلت‌گستردگی کار مالی، دارای آیتم‌های زیادی می‌باشد که اگربخواهیم آنرا در یک‌مجموعه استفاده نمائیم، الزامی‌است که بتوانیم باتوجه به‌مسئولیت و رتبه اداری‌کارکنان، دسترسی‌کاربران را محدود وتعیین نمائیم.

نرم‌افزار مالی افرا دارای‌سطوح متنوع دسترسی برای‌کاربران می‌باشد. سطوح کاربری‌شامل دسترسی‌های آیتمهای نرم افزار، گزارشات سیستم و دسترسی به سایر کاربران است . همچنین تعیین این دسترسیها همزمان بصورت تک تک کاربران و یا گروه کاربری نیز می باشد .

هر کاربر ابتداعا دسترسی پیدا کرده تا بتواند آیتم نرم افزار را مشاهده کند و سپس دسترسی عملیاتها در هر فرم را پیدا می کند . در مرحله بعد امکان دسترسی به اطلاعات سایر کاربران پیدا می کند .

در شکل زیر قسمت های مختلف مربوط به دسترسی کاربران را مشاهده می نمائید

در مدیریت کاربران امکان دسترسی به آیتم های نرم افزار بصورت تک کاربری و گروه کاربری را مشاهده می نمائید که شامل عملیاتهای ایجاد . همچنین دسترسی کاربران به گزارشات را به این صورت .

در این گزینه ها محدوده دسترسی کاربران را نیز مشاهده می نمائید . محدوده دسترسی نیز شامل عملیاتهای امکان مشاهده ، اصلاح و حذف اطلاعات سایر کاربران می باشد

تعیین دسترسی دیگری که در نرم افزار افرا تعیین شده است ، امکان تعیین ، تائید کننده ، برای کاربران می باشد .

برای آنکه اطلاعات ثبت شده توسط کاربران باعث اختلال در سیستم نشود ، شما میتوانید برای کاربران ، تائید کننده تعیین نمائید تا اطلاعات پس از ثبت توسط کاربر ، تنها پس از تائید امکان نمایش داشته باشد .