سیستم مالی بخاطر گستردگی در اطلاعات و نیازهای کاربران، همواره نیاز به سفارشی سازی داشته ولی شرکتهای سازنده نرم‌افزار در این خصوص مقاومت نشان میدهد.

حال اگر این نیازها تامین نشود، اجبارا سمت فایلهای خارج از سیستم مانند اکسل رفته و منجر به پراکندگی اطلاعات میشود.

گاها نرم افزارهای مالی امکان فرم سازی برای کاربران را فراهم کرده اند اما این امکان منحصر به چند فرم خاص می باشد.

اما نرم افزار افرا در این خصوص هیچ گونه محدودیتی نداشته و این مزیت را برای تمامی فرمها و به سادگی فراهم نموده است.

در زیر چند نمونه از امکان این فرم سازی نمایش داده شده است .

فرم سازی کاربر فرم سازی کاربر
فرم سازی کاربر

 

نوشتن نظر