• 021-44299674
  • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
  • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

نرم افزار پیمان مدیریت

نرم افزار پیمان مدیریت

اطلاعات پایه (معرفی کارفرما و پیمانکاران)
اطلاعات پایه این سیستم شامل معرفی کارفرما و پیمانکاران – معرفی فیلدهای فرم ها – تعریف ساختار صورت وضعیت و صورتحساب می باشد

تعیین روش محاسبه فیلدها در فرمها (توافق نامه – قرارداد – صورت وضعیت )
با توجه به تنوع در پیمانکاری در این سیستم امکان افزودن فیلدهای جدید به تمامی فرمها وجود دارد که بتوان در گزارشات ، محاسبات و اسناد حسابداری استفاده نمود
در این سیستم می توان انواع روش محاسباتی تعریف و برای تمامی فیلدها فرمول محاسباتی دلخواه تعیین کرد

ثبت توافق نامه ، قرارداد و صورت وضعیت
مراحل سیستم بصورت
1- معرفی توافق نامه ها – تعیین اطلاعات ضریب بالاسری – تمدید – تضمین و سایر
2- ثبت قرارداد با پیمانکار بر اساس توافق نامه و ثبت اطلاعات تضمین – مفاصا – تمدید و سایر
3- ثبت صورت وضعیت های قرارداد صدور صورتحساب و صدور نامه های مرتبط
4- تنظیم و ارسال اسناد حسابداری صورت وضعیت ها طبق تعاریف کاربر

گزارشات
در این سیستم امکان گزارش لیست توافق نامه ها ، قراردادها ، صورت وضعیت ها ، صورت حسابها – آخرین وضعیت قراردادها و صورت وضعیت ها – حساب کارفرمایان و پیمانکاران و سایر گزارشات قابل طراحی وجود دارد