• 021-44299674
  • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
  • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

نرم افزار دارائی ثابت

نرم افزار دارائی ثابت

اموال و دارایی­ های ثابت از بخش بسیار مهم در تراز دارایی‌ شرکت‌ها و سازمان‌های محسوب می‌شوند. مدیریت اطلاعات کامل مرتبط با دارایی ­ها شامل اطلاعات عمومی و خاص دارایی، اطلاعات مرتبط با وضعیت و محل استقرار دارایی، هزینه ­های استهلاکی و نیز اطلاعات مرتبط با نحوه نگهداری دارایی، مهم خواهد بود. نرم افزار اموال و دارایی ثابت یک سامانه در جهت ثبت و نگهداری اطلاعات جمع‌داری ، اطلاعات اموال (مشخصات اصلی و ریالی)، ثبت تغییر و تحولات اموال و در نهایت محاسبه استهلاک دارایی ها را بر عهده دارد. این نرم افزار باید علاوه بر مدیریت و آرشیو اطلاعات کامل مرتبط با دارایی، از فرآیند تامین، نگهداری و خروج دارایی پشتیبانی نماید.

آشنایی با نرم افزار دارائی ثابت افرا

سیستم دارائی افرا ثابت شامل 4 قسمت می باشد
1.اطلاعات پایه (معرفی دارائی های ، گروههای دارائی ، قوانین دارائی )
2.عملیاتههای دارائی – محاسبه استهلاک و حسابداری دارائی
4.گزارشات

 

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه سیستم شامل : معرفی دارائی های ، گروههای دارائی ، طبقه دارائی ، قوانین دارائی
در این سیستم ما میتوان دارائی ها را به 4 طریق استقرار ، خرید مستقیم ، دریافت از انبار و انتقالی از سازمان دیگر تعریف و به 2 صورت پلاک اتوماتیک و دستی پلاک گذاری و با انتخاب قانون استهلاک آماده محاسبه استهلاک کرد .
معرفی انواع گروه دارائی جهت تفکیک دارائیها و تعریف و تفکیک حسابهای هزینه و انباشته استهلاک جهت صدور سند می باشد
معرفی طبقات دارائی صرفا جهت تفکیک در گزارشات می باشد.
هر دارائی دارای یک مرکز هزینه می باشد که موقع صدور انواع سند این دارائی حساب به آن مرکز هزینه سند می خورد

عملیات های دارائی 
این اصلاحات شامل تعدیل نرخ و روش ، ارزیابی مجدد ، تغییر مرکز هزینه – گروه ، بلا استفاده کردن ، فروش-اهدا دارائی ، اسقاط دارائی ، تعمیرات اساسی و … می باشد
محاسبه استهلاک بنا به اطلاعات اولیه و اصلاحات دارائی بصورت ماه به ماه یا سالیانه محاسبه ، گزارش و سند گیری می شود .
سند حسابداری در این سیستم بر روی خرید مستقیم ، دریافت از انبار – عملیاتهای دارائی ثابت و محاسبات استهلاک بصورت تک تک یا تجمیعی صادر می شود

گزارشات
گزارشات این سیستم نیز شامل یکسری گزارشات آماده شامل گزارشات ساده یا تحلیلی دارائی در تمامی سطوح مرکز هزینه ، گروه دارائی و طبقه دارائی و یکسری گزارشات قابل طراحی می باشد .