• 021-44299674
  • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
  • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

ارسال و دریافت اطلاعات در فرم ها

برای‌کاربران سیستم مالی و باحجم بالای‌اطلاعات و گستردگی آنها، این‌امکان ضروری وحیاتی می‌باشد. در تمامی‌فرمهای نرم‌افزار افرا امکان ارسال اطلاعات به‌فایل و دریافت آنها از فایل وجود دارد.
نمونه ای از دریافت اطلاعات را در تصاویر زیر مشاهده می کنید

همانطور که مشاهده می کنید سه نوع دریافت اطلاعات وجود دارد
دریافت از جدول : جهت دریافت از سایر بانکهای اطلاعاتی و دستورات SQL به این صورت که به شما این امکان را می دهد بتوانید از سایر بانکهای اطلاعاتی توسط Linked Server و یا Web Service استفاده نمائید
دریافت از فایل : جهت دریافت از فایلهای اکسل – اکسس – تکست به این صورت که می توانید بدون در نظر گرفتن ساختار فایل انتخابی و بر اساس مراحل دریافت ، اطلاعات را وارد نمائید .
دریافت از حافظه : دریافت از حافظه Clipboard با رعایت ترتیب ستونه

غبر از انتخاب دریافت از حافظه ، پس از انتخاب هر یک از روش های دریافت ، فرم مربوط نمایش داده می شود .

در فرم دریافت از جدول از شما دستور SQL را خواسته و در فرم دریافت از فایل ، مسیر فایل انتخابی در قسمت پایین هم ستونهای فرم مربوطه رو نشون میده و در برابر هر فیلد ، از شما فیلد معادل را خواسته و شما میتوانید فیلدهای دلخواه را وارد نمائید و تائید نمائید تا اطلاعات دریافت شود