• 021-44299674
  • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
  • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

گردش کار گسترده

در نرم افزار مالی با توجه به گستردگی فرمها و امور محوله به کاربران ، همیشه این نیاز بوده تا بتوان این امور را در قالب WorkFlow و گردش کارهای معین تعریف و پیگیری نمود.
گاه قصد انتقال کار ، انجام ادامه آن توسط کاربر دیگر و گاه مراحل اداری مربوط به یک عملیات می باشد مانند مراحل اداری تائید فاکتور.
اگر بخواهیم این مراحل را با تلفن و نامه های اداری پیگیری کنیم ، نیاز به زمان و دقت بالا دارد در حالی که در افرا با انتقال کار شما می توانید هر زمان ، موضوع مربوطه را پیگیری آسان نمائید.
نرم افزار افرا امکان گردش کار را در فرم ها و گزارشات پیش بینی نموده است. این گردش کار میتواند بصورت تک و یا تعیین شده باشد.
در واقع شما در سیستم افرا میتوانید هر فرمی را به کاربران انتقال دهید و مراحل دیگر را پیگیری نمائید.

در این تصویر ملاحظه میکنید که بالای سمت چپ فرم ، امکان انتقال به کاربر دیگر وجود دارد.
در پنجره نمایش داده شده انتخاب گردش کار و یا دریافت کننده مجزا وجود دارد.
توضیحات ارسال و حتی پیگیری کننده نیز برای هر انتقالی وجود دارد تا بتوانید شخصی را پیگیر این ارجاع قرار دهید.
این ارجاع تنها مربوط به فرم ها نمی باشد و شما می توانید تمام فرمهای گزارشی یا اسناد چاپی که نیاز به مراحل اداری دارد را از طریق این فرم انتقال دهید.