نرم افزار مالی بعلت‌داشتن اطلاعات‌حساس، نیازبه اعمال‌محدودیت و گزارش‌گیری فعالیت کاربران‌دارد وباید تمامی‌عملیاتهایی که‌کاربران انجام می‌دهد بصورت گزارش ثبت شده وقایل مشاهده وپیگیری باشد.

در عموم نرم‌افزارهای مالی امکان‌گزارش فعالیت‌کاربران وجود دارد، اما برای‌تعدادی فرم محدود و آنهم تعریف‌شده توسط شرکت سازنده

امادر نرم‌افزار افرا شما می‌توانید برای‌تمامی فرمهای‌دلخواه، امکان گزارش‌فعالیت کاربران‌را فعال نمائید.

گزارش فعالیت کاربران همانطور که مشاهده می کنید برای فعالیت های متنوع ، امکان تعریف گزارش فعالیت کاربران وجود دارد .
فعالیت هایی شامل ایجاد ، حذف و ویرایش رکورد ها و تغییر در پیوست ردیف ها
البته این تنظیمات توسط کاربر ارشد انجام میگیرد و باید در نظر داشت برای تمام فرمها نباید فعال نمود زیرا بعضی فرمها درجه اهمیت پایین تری دارند .

پس از فعال کردن این بخش ها ، عملیاتهای کاربران در بانک اطلاعاتی ثبت می شود و امکان گزارش از فعالیت کاربران در منو های اصلی برنامه فراهم شده است .

همچنین شما می توانید تغییرات هر ردیف از اطلاعات را با کلیک راست بر روی هر ردیف مشاهده نمائید

فعالیت کاربران

نوشتن نظر