ارائه خدمات برنامه نویسی 
افرا سیستم میهن با داشتن تیم طراحی نرم افزار با تجربه ، آمادگی دریافت سفارشات تولید و طراحی نرم افزار از سوی مشتریان خود می باشد .
نرم افزار افرا یک نرم افزار با قابلیت سفارشی سازی می باشد که این امکان را برای گروه برنامه نویسی و مشتریان فراهم می نماید تا بتوانند انواع نرم افزارها را به راحتی و بدون صرف زمان و هزینه بالا طراحی هسته نرم افزاری ، ایجاد و استفاده نمایند .
این سفارشات می تواند در قالب نرم افزارهای مالی ، اداری و تولیدی بوده که یا منجر به ایجاد زیر سیستم جدید شده و یا منجر به سفارشی سازی نرم افزارهای موجود در پکیج افرا می شود .

برنامه نویسی
خدمات مشاوره حسابداری

ارائه خدمات مشاوره 
دریافت مشاوره صحیح از افراد با تجربه همواره دغدعه اشخاص در انتخاب نرم افزار و یا استفاده صحیح از نرم افزار می باشد . شرکتی که در حال خرید نرم افزار جدید می باشد نیاز به مشاوره برای انتخاب صحیح بوده و شرکتی که دارای نرم افزار بوده نیاز به مشاوره جهت استفاده بهینه می باشد .
شرکت افرا سیستم میهن با بهره مندی از پرسنل با تجربه و سابقه چند ساله در زمینه نرم افزارهای مالی آمادگی خود جهت مشاوره در زمینه انتخاب و استفاده از نرم افزار های مالی را اعلام می نماید .
این مشاوره ها صرف نظر از خریداری نرم افزار از شرکت بوده و با هدف ارتقا سطح دانش مراجعین گرامی می باشد .

ارائه خدمات پشتیبانی 
نرم افزارهای مالی دارای یک اصول و قواعد مشخص می باشد که رعایت این اصول باعث می شود که سایر اشخاص غیر از شرکت ارائه کننده نیز بتوانند مشکلات و یا ایرادات نرم افزارهای مشخص را برطرف نمایند .
گاها اتفاق می افتد که شرکت ارائه کننده نرم افزار قادر به رفع به موقع اشکالات نبوده و یا بعلت مشکلات داخلی قادر به ارائه خدمات به مشتریان خود نمی باشد و کاربران این شرکتها نمی توانند منتظر پاسخگوئی شرکت ارائه کننده بمانند زیرا نرم افزار مالی امکان توقف ندارد .
شرکت افرا سیستم میهن بنا به درخواست مراجعین خود اقدام به ارائه خدمات در زمینه رفع اشکال سیستم مالی نموده و در این زمینه دارای سابقه چندین ساله می باشد . البته این خدمات به هیچ وجه خارج از موازین و قوانین حقوق نرم افزاری نبوده و تنها جهت رفع اشکال و مشاوره بوده .

پشتیبانی سیستم حسابداری