پکیج تولیدی مخصوص واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ بوده که نیاز به ثبت اطلاعات تولید ، محاسبه بهای تمام شده و کنترل فرآیند تولید دارند .
نرم افزارهای اصلی : حسابداری – انبار – فروش – خزانه داری – منابع انسانی و حقوق دستمزد – بسته تولید (برنامه ریزی و کنترل تولید ، کنترل کیفی ) – بهای تمام شده
نرم افزار های فرعی : دارائی ثابت – تدارکات

جزئیات بیشتر

نوشتن نظر