در شرکتهای پیمانکاری تنوع نرم افزاری نسبتا بالا می باشد . پکیج پیمانکاری جهت ثبت و نگهداری قرارداد ، صورت وضعیت و پرداخت های قرارداد ها می باشد که در پیمانکاری ضروری می باشد . نرم افزارهای اصلی و فرعی به شرح ذیل می باشد .
نرم افزارهای اصلی : حسابداری – پیمان مدیریت – خزانه داری
نرم افزار های فرعی :  منابع انسانی و حقوق دستمزد – دارائی ثابت – تدارکات

جزئیات بیشتر

نوشتن نظر