در این سری از گفتارها قصد داریم سیستم حسابداری افرا را با سیستم‌های حسابداری رایج و پر استفاده بازار مقایسه نمائیم .
ابتدا به ویژگیهای عمومی سیستم حسابداری افرا می پردازیم :

همانطور که در مقالات قبلی اشاره شد هر سیستم مالی دارای یکسری ویژگی و خصوصیات الزامی می باشد تا بتواند مورد استقبال کاربران قرار گیرد .

در سیستم حسابداری افرا نیز مانند تمامی سیستم‌های حسابداری یکسری فرم ها جهت ثبت اطلاعات پایه وجود دارد . فرمهای تعریف کدینگ حسابها از سطح گروه تا سطح تفصیلی در سیستم افرا موجود می باشد . همچنین امکان تعریف اشخاص ، شرکتها ، حسابهای جاری ، مراکز هزینه و پروژه ها بصورت عمومی نیز وجود دارد . بصورت عمومی یعنی در تمامی زیر سیستم ها قابل استفاده می باشد . در واقع وقتی اطلاعاتی بصورت عمومی تعریف میشود مانند مراکز هزینه ، در سایر سیستم ها نیز قابل استفاده می باشد .
بخش دیگر امکان ثبت اسناد همراه لیست و پرینت اسناد نیز از بخشهای اصلی نرم افزار می باشد باـاین تفاوت که در سیستم افرا یکسری آیتمهای متفاوت وجود دارد . وجود شماره سند ، عطف (مسلسلی) و شماره فرعی یکی از این موارد می باشد .
در واقع اسناد باـشماره عطف ثابت در سیستم ثبت شده و میتوانند در بازه‌های مختلف توسط شماره گذاری اسناد حسابداری مجدد سورت شود تا زمانی که اسناد دائم گردد و دیگر شماره اسناد قابل تغییر نمی باشد . در هر صورت شماره عطف تغییر نمیکند و می تواند مبنای پیگیری قرار گیرد . شماره فرعی هم یک شماره دلخواه جهت پیگیری‌های آتی می باشد : مانند شماره قرارداد
یکی از ویژگی خاص افرا در تمامی فرمهای اطلاعات پایه و صدور سند ، امکان دریافت اطلاعات از انواع فایلهای اکسل ، اکسس و سایر فایلهای بانک اطلاعاتی می باشد . بر خلاف یکسری نرم افزار ها که نیاز به فرمت مشخص و خاص برای دریافت اطلاعات می باشند ، سیستم افرا هیچ گونه قالب و فرمت مشخصی ندارد و هرگونه فایلی باـتوجه به ستونهای اطلاعات قابل دریافت می باشد .
علاوه بر امکان دریافت انواع فایل ، امکان ورود اطلاعات خاصی از فایل را می توان ویژگی دیگر نرم افزار دانست . مثلا شما در یک سند حسابداری می توانند تنها شرح ردیف ها را از فایل اکسل دریافت نمائید و سایر اطلاعات را بعدا وارد نمائید .
یکی دیگر از ویژگی خاص نرم افزار امکان تکثیر اطلاعات در داخل تمامی فرمها می باشد . صرف نظر از نوع فرم و نوع اطلاعات شما در نرم افزار افرا بر خلاف سایر نرم افزارها ، در تمامی فرم ها می توانید باـانتخاب ردیف ها ، آنها را تکثیر نمائید . مثال آن را می تواند کپی ردیفهای یک سند به سند دیگر می باشد .
مطمئنا برای شما اتفاق میفتند که بخواهید جمع ارقام را در چند ردیف مشاهده نمائید . این یکی از ویژگی سیستم افرا می باشد . در این حالت شما صرف نظر از نوع فرم می توانید باـانتخاب ردیف ها ، جمع ارقام ستونها را مشاهده نمائید مثلا در سند حسابداری جمع بدهکار و بستانکار چند ردیف را مشاهده نمائید .
سایر بخشهای ضروری سیستم حسابداری شامل گزارشات دفاتر ، عملیاتهای پایان سال (بستن حسابهای سود و زیانی و حسابهای ترازنامه ای) نیز در نرم افزار افرا موجود می باشد .

دیدگاه

حسن مرادی شهریور ۳, ۱۳۹۹

آیا میتوان دفاتر را سه ماه به سه ماه نوشت و گزارشات اش رو از سیستم گرفت؟

ASMAdmin شهریور ۴, ۱۳۹۹

بله .. در سیستم امکان صدور سند کل وجود دارد که شما میتوانید روزانه و یا ماهانه سند کل صادر کرده و گزارشات دفاتر قانونی را دریافت نمائید

نوشتن نظر