برای انتخاب نرم افزار مالی باید یکسری پارامتر را در نظر بگیریم

1 – گزارش گیری و تحلیل
2 – سرعت ، سهولت و سادگی در استفاده
3 – پشتیبانی شرکت ارائه دهنده
4 – قابلیت گسترش
5 – امنیت
6 – بروز رسانی
7 – محیط گرافیکی

تمام این پارامتر ها به ما کمک می کنند تا بتوانیم نرم افزارهای مختلف را ارزیابی کنیم و با توجه به پوشش این ویژگی ها اقدام به انتخاب نرم افزار نمائیم
در حال حاضر با تنوع بالایی از نرم افزارهای مالی طرف هستیم که هر کدوم به مقدار کم یا مناسب از این ویژگی ها را تامین می نمایند
در نهایت این کاربران نرم افزار هستند که قرار است با این نرم افزار ها کار کنند و سهم مهم در انتخاب نرم افزار را کاربران دارند و نه مدیران .
نرم افزارهایی که به هر دلیل از بخش های بالاتر بر کارکنان شرکت تحمیل شوند حتی اگر تمامی ویژگی ها را داشته باشند ، باز نمی توانند در یک مجموعه دوام بیارند .

نوشتن نظر