وقتی صحبت از یک سیستم حسابداری می شود باید بدانیم یکسری موارد برای هر سیستم مالی الزامی می باشد زیرا این موارد نیاز هر حسابدار و شرکتی می باشد و تا زمانی که از وجود این آیتم ها در یک نرم افزار اطمینان پیدا نکرده اید نباید اقدام به خرید یا انتخاب نرم افزار کنید .
الزمات اولیه هر سیستم مالی در بخش حسابداری وجود آیتمهایی می باشد که برای انجام یک فرآیند مالی ضروری می باشد . می توان بطور خلاصه بعضی از این آیتمهای ضروری را به شرح ذیل برشمرد :
آیتمی برای تعریف کدینگ حسابداری : نرم افزار نباید دارای کدینگ قفل شده باشد !
فرم صدور سند حسابداری با امکان جستجو و لیست اسناد
آیتم جهت بستن حسابها شامل حسابهای سود و زیانی ، اختتامیه و افتتاحیه
فرم صدور دفاتر بصورت ماهیانه : برای شرکتهایی که نرم افزار را به دارائی معرفی نموده اند و گزارشات سه ماهه ارائه می نمایند این امکان وجود دارد که دفاتر خود را ماهیانه ثبت نمایند . پس باید فرمی برای صدور ماهیانه این گزارشات وجود داشته باشد .
بخشی دیگر از این الزامات مربوط به الزامات قانونی و گزارشات قانونی می باشد مانند گزارش دفاتر کل و روزنامه برای ثبت دفاتر قانونی
قسمتی الزامات داخلی می باشد مانند گزارش حساب اشخاص ، گزارشات تراز حسابها با امکان مقایسه و گزارش در بازه های مختلف تاریخی
یکسری از الزامات مربوطه به الزامات کاربری می باشد . امکان تعریف کاربران مختلف و تعیین محدودیت دسترسی به آیتم های برنامه و گزارشات
سایر الزامات نیز به شرح ذیل می باشد :
مربوط به آی تی : دسترسی آسان به بانک اطلاعاتی با پتشیبان گیری اتوماتیک و مطمئن ، آسودگی راه اندازی بر روی سیستم کاربران
مربوط به مدیریت شرکتها : گزارش تحلیلی ، تجزیه سنی ، مقایسه ای و یا امکان ارسال اطلاعات بصورت فایلهای قابل پردازش

نوشتن نظر