• 021-44299674
  • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
  • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

مالیات حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۱

مالیات حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۱

مالیات حقوق کارمندان و کارگران همواره یکی از موضوعات مهم و مورد توجه کارمندان و کارگران بوده است. این قانون که هرساله متناسب با شرایط اقتصادی کشور توسط وزارت امور اقتصاد و داریی کشور و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بروزرسانی می شود، حاوی نکات و جزئیاتی است که از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند.
در این سری از مقالات، سعی بر آن خواهیم داشت تا تمامی نکات و جزئیات مربوط به مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران در سال 1401 را مورد بررسی قرار دهیم؛ پس این مقالات را از دست ندهید!

قانون مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران

مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 1)، تمامی افرادی که به نوعی درآمد اقتصادی دارند، می‌بایستی بخشی از درآمد حاصل شده را در قالب مالیات پرداخت نمایند. کارمندان و کارگران نیز از این قانون مستثنی نبوده و می‌بایستی بخشی از حقوق ماهیانه دریافتی خود را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
این مالیات در ستون کسورات فیش حقوقی درج میشود و قبل از پرداخت حقوق، از مقدار کل پرداختی، کسر خواهد شد.
از آنجایی که مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران به طور مستقیم بر درآمدهای کارمندان و کارگران وضع می شود، از نوع مالیات های مستقیم دسته بندی خواهد شد.

پرداخت مالیات حقوق کارمندان و کارگران به عهده کیست؟

مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 86)، مالیات حقوق کارمندان و کارگران در دسته بندی مالیات‌های تکلیفی قرار میگیرد و می‌بایستی توسط کارفرما اعم از شخص حقیقی و یا شرکتی که فرد مورد نظر را به استخدام در آورده، پرداخت گردد.
کارمندان و کارگران می‌بایستی به این نکته مهم توجه داشته باشند که پرداخت مالیات حقوق کارمندان و کارگران تنها به عهده کارفرما بوده و خود کارمندان و کارگران هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال ارسال گزارش‌ها و تسویه پرداختی های مربوط به آن‌ها ندارند.

مقدار مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران سال 1401

همانطور که قبلا نیز مورد اشاره قرار گرفت، جزئیات مربوط به قانون مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای هر سال توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و کمیسیون تلفیق مجلس بروزرسانی شده و مقدار حداقل حقوق تعیین می شود.
مطابق با این قانون، اگر حقوق کارمند و یا کارگری از حداقل مقدار مشخص شده کمتر باشد، الزامی به پرداخت مالیات بر حقوق نبوده و آن شخص از این نوع مالیات معاف می‌باشد.
نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که اگر مقدار دریافتی شما کمتر از مقدار تعیین شده باشد، صرفا از مالیات بر حقوق معاف بوده و ممکن است در زمینه های دیگری مشمول بدهی مالیاتی شوید.
به عنوان مثال، بازه درآمدی معاف از مالیات بر حقوق در سال 1401، برابر پنجاه و شش میلیون ریال تعیین شده است؛ بدین معنا که اگر دریافتی کارمند و یا کارگری کمتر و یا برابر این مقدار باشد، مشمول مالیات بر حقوق نخواهد شد.

تفاوت مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران

مطابق با قانون مالیات های مستقیم، محاسبه مقدار مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان هیچ تفاوتی نسبت به هم ندارند. تفاوت در مقدار مالیات بر حقوق نسبت به مقدار حقوق و دریافتی کارمندان و کارگران حاصل می شود.

محاسبه مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران

پس از اینکه در ابتدای سال، مقدار حقوق معاف از مالیات مشخص می شود، ضریب های مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر حقوق برای دریافتی های بیشتر از آن تعریف خواهند شد.
به طور کلی هر چه میزان حقوق و دریافتی های کارمند و یا کارگر نسبت به دریافتی معاف از مالیات بیشتر باشند، ضریب مالیات بر حقوق آن شخص بالاتر بوده و در نتیجه مقدار آن بیشتر منظور خواهد شد.
به عنوان مثال در سال 1401، دریافتی هایی با مقدار حداقلی پنجاه و شش میلیون ریال و حداکثری صد و پنجاه میلیون ریال در بازه حقوقی اول، دریافتی هایی با حداقل مقدار صد و پنجاه میلیون ریال و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال در بازه دوم دریافتی تعریف شده اند. بازه بندی دریافتی ها برای مقادیر دریافتی بالاتر نیز تدوین شده و ضرایب متناظر با آن ها تعیین شده اند.
در سال 1401، ضریب مالیات بر حقوق برای بازه اول به مقدار 10 درصد و برای بازه دوم به میزان 15 درصد تعیین شده است.

مشمولین مالیات بر حقوق

مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 82) تمامی افراد شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که به ازای ارائه خدمت، تخصص و مهارت خود به کارفرما برحسب مدت زمان خدمت و یا خدمات صورت گرفته، دریافتی نقدی و یا غیر نقدی داشته باشند، می بایستی بخشی از درآمد ماهیانه خود را در قالب مالیات بر حقوق پرداخت نمایند و اصطلاحا مشمول قانون مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران خواهند بود.

مالیات بر حقوق اتباع خارجی

همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، کلیه افراد که درآمد ماهیانه در قالب حقوق دارند، مشمول قانون مالیات بر حقوق می باشند. اتباع خارجی نیز در این دسته قرار گرفته و می بایستی مالیات بر حقوق خود را پرداخت نمایند.
نکته مهمی که می بایستی بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که مطابق با قانون مالیات های مستقیم (ماده 89)، صدور مجوز خروج از کشور، تمدید مجوز اقامت در کشور و همچنین، صدور و تمدید مجوز اشتغال برای اتباع خارجی صرفا در شرایط زیر صورت می گیرد:
اتباع خارجی که مطابق با قانون مالیات های مستقیم، معاف از مالیات بر حقوق می باشند.
کارفرمای تبعه خارجی، تعهد کتبی مبنی بر پرداخت مالیات بر حقوق تبعه تحت استخدام خویش را ارائه دهد.
کارفرمای تبعه خارجی، مفاصای مالیات بر حقوق تبعه تحت استخدام خویش را تسلیم نماید.

جمع بندی
در قسمت اول از سری مقالات مالیات حقوق کارمندان و کارگران در سال 1401، به مواردی همچون قانون مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران سال 1401، مشمولین قانون مالیات بر حقوق، معافیت ها و ضرایب مالیات بر حقوق و همچنین مالیات بر حقوق اتباع خارجی پرداختیم.
در قسمت دوم از این مقالات، به بررسی سایر موضوعات مرتبط با مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران مانند نحوه محاسبه مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران، قوانین مالیات بر حقوق، صورت مالیات بر درآمد و جزئیات مربوط به آن ها خواهیم پرداخت.
علاوه بر موارد فوق، شما علاقمندان می توانید با مطالعه سایر مقالات این سایت، در زمینه موضوعات مهمی مانند سامانه مودیان مالیاتی، سامانه پرداخت قبوض مالیاتی، برگه تشخیص مالیاتی و نحوه اعتراض به آن، حد نصاب مالیاتی سال 1402 نیز آشنایی بیشتری کسب نمایید.