• 021-44299674
  • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
  • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

بخشودگی مالیات و معافیت های مالیاتی

بخشودگی مالیات و معافیت های مالیاتی

مالیات همواره یکی از درآمد های اصلی هر دولتی به شمار می رود و دولت ها از طریق مالیات به اداره جامعه و توزیع ثروت می پردازند ، اما گاها دولت ها برای برخی مشاغل از قبیل کار آفرینان ، شرکت های دانش بنیان ، فعالان اقتصادی و … تصمیمات خاصی را در جهت پرداخت مالیات لحاظ میکنند یا به طور کلی آن کسب و کار را معاف از پرداخت هرگونه مالیاتی میکنند که دلیل اینکار برای توسعه وضع اقتصادی و وضعیت این کسب و کارها می باشد ، اما دلایلی دیگر نیز شامل میشود به طور مثال برای برخی کسب و کارها به جهت تشویق آن ها در پرداخت مالیات های قبلی دولت یک لیستی از از موارد بخشودگی مالیاتی را اعلام میکند تا آن ها را تشویق کند نسبت به پرداخت مالیات های معوقه خود اقدام نمایند .

بدین جهت که اگر در پرداخت مالیات ها تاخیر صورت بگیرد یا به طور کل پرداختی مالیاتی انجام نشود دولت دچار کمبود منابع مالی و مشکلاتی میگردد ، هر دولتی برای این افراد تنبیه هایی را تحت عنوان جرایم مالیاتی در نظر میگیرد که در صورت سرپیچی از هر یک این موارد مالیاتی ، جرمی در نظر می گیرد و به ازای آن مجبور به پرداخت جریمه می گردند .

بخشودگی مالیات و معافیت های مالیاتی

این جرایم به چند بخش دسته بندی میگردد :

1 – جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

طبق ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده، مالیات ارزش افزوده هر 3 ماه یکبار باید پرداخت گرددکه در صورت عدم پرداخت 15 روز دیگر نیز فرصت برای پرداخت داده میشود و در غیر اینصورت و عدم پرداخت شامل جریمه مالیاتی میگردد که در ادامه این جرایم و مبالغ آن را مشاهده میفرمایید :

مؤدیانی که در زمان تعیین شده نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نکنند، شامل جریمه ای معادل (75 %) مالیات معوقه تا زمان ثبت اظهارنامه مالیاتی خواهند شد.

در صورت عدم صدور فاکتور  جریمه ای معادل یک برابر مالیات بدهی شامل میشود .

در صورت عدم درج صحیح قیمت کالا در فاکتور، مبلغ یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق جریمه اعمال می گردد.

در صورتی که اطلاعات صورتحساب با نمونه اعلامی ذکر نگردد و یا کامل نباشد  ، جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) مالیات متعلق تعیین خواهد شد.

عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت یا شناسایی به بعد، جریمه ای معادل پنجاه درصد (50 %) مالیات متعلق را شامل می گردد.

در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب معادل بیست و پنج درصد (25 %) مالیات متعلق جریمه اعمال می گردد.

2 – جرایم اظهار نامه مالیاتی :

در صورتی که کسب و کار و یا سازمان اظهار نامه مالیاتی خود را ارائه ندهد طبق ماده 192 قانون مالیات های مستقیم شامل جریمه غیرقابل بخشش معادل 30 درصد مالیات معوقه و پرداخت نشده برای اشخاص حقوقی لحاظ میگردد و برای افراد حقیق تا 10 مالیات معوقه را شامل می شود .

3 – جریمه در آمد هایی که گزارش نشده اند یا دروغین هستند :

طبق ماده 192 قانون ، مودیانی که درآمد خود را گزارش ندهند و یا به صورت دروغی و غیر واقعی بخواهند درآمد خود را گزارش بدهند نیز شامل 30 درصد (30 %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و جریمه نقدی تا 10 ( 10 % ) درصد مالیات معوقه برای اشخاص حقیقی لحاظ می گردد.

4 – جریمه ارائه ندادن ترازنامه مالیاتی و مشخص نکردن سود و زیان

مودیان در صورت ارائه ندادن ترازنامه مالیاتی و مشخص نکردن سود و زیان کسب و کار خود در دفاتر مالی طبق قانون 193 مالیات های مستقیم شامل جریمه 20 درصد ( 20 %) از هریک از مالیات های معوقه می باشند .

5 – جریمه مالیات عملکرد

هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات عملکرد خود را در زمان مشخص شده پرداخت نکنند ، طبق قانون 193 مالیات های مستقیم شامل جریمه 2.5 درصدی (2.5 % ) مالیات هریک از موارد ذکر شده خواند بود .

بخشودگی مالیات و معافیت های مالیاتی

در این حین برخی از جرایم هستند که غیرقابل بخشش هستند و در صورتی بروز این موارد در صورتی که مودی نتواند اثبات کند به صورت غیر عمد مرتکب خطا شده است باید حتما جریمه خود را پرداخت نماید . این موارد شامل:

جرایم ناشی از نداشتن درآمد از کسب و کار در اظهار نامه مالیاتی

جرایم ناشی از اعلام کردن هزینه های غیرواقعی در اظهار نامه مالیاتی

جرایم ناشی از ارائه ندادن اظهار نامه مالیاتی و یا تکمیل آن در زمان ثبت نام اظهار نامه مالیاتی

در ماده قانون این مورد ذکر گردید است که مودی بتواند ثابت کند در پرداخت مالیات ها سابقه خوبی داشته است و یا به طور غیر عمد مرتکب خطا شده است ، در صورت تایید سازمان اداره و امور مالیاتی میتواند شامل بخشودگی مالیاتی شود .

بخشودگی و معافیت مالیاتی نیز همچنین که ذکر گردید برای برخی از کسب و کار شامل می گردد موارد زیر برخی از این کسب و کارها را در جهت بخشودگی مالیاتی معرفی می کند :

واحد های تولید و فناوری اطلاعات :

در مناطق توسعه نیافته به مدت زمان 10 سال و در سایر مناطق به مدت 5 سال در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به مدت 13 سال و در مناطق دیگر تا 7 سال نرخ مالیات صفر میگردد و شامل بخشودگی مالیاتی می شود.

بخش های خدماتی شامل بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز گردشگری به جهت اقامت گردشگران :

در مناطق توسعه نیافته به مدت زمان 10 سال و در سایر مناطق به مدت 5 سال در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به مدت 13 سال و در مناطق دیگر تا 7 سال نرخ مالیات صفر میگردد و شامل بخشودگی مالیاتی می شود.

افزایش نیروی کار شاغل :

در صورتی که کسب و کار افزایش حداقلی 50 % نیروی کار شاغل در هر سال در دوره معافیت نسبت به سال گذشته را داشته باشد ، یک سال دیگر طبق قانون ماده 132 مالیاتی ، شامل بخشودگی مالیاتی می گردد.

سرمایه گذاری مجدد و در آمد های حمل و نقل :

در مناطق توسعه نیافته ، 100 درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه با نرخ صفر ، طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین 100 درصد مالیات درآمدهای واحدهای حمل و نقل مستقر در مناطق مذکور، حداکثر تا معادل میزان سرمایه گذاری انجام شده یا معادل 2 برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده شامل معافیت مالیاتی و بخشودگی مالیاتی می گردد.

در سایر مناطق ، 50 درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه با نرخ صفر ، طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و همچنین پنجاه درصد مالیات درآمدهای واحدهای حمل و نقل مستقر در این مناطق، حداکثر تا معادل میزان سرمایه گذاری انجام شده یا معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شامل معافیت مالیاتی و بخشودگی مالیاتی می گردد.

بخشودگی مالیات و معافیت های مالیاتی

واحدهای تولیدی و معدنی

درآمد کامل و 100 درصدی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی ، اشخاص حقوقی غیردولتی در مناطق توسعه نیافته به مدت 10 سال و در سایر مناطق به مدت 5 سال ، در صورت فعالیت در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به مدت 7 سال نیز شامل بخشودگی کامل و 100 درصدی مالیاتی می گردد.

اما دیروز یکشنبه در تاریخ چهاردهم آبان ماه سال 1402 ( 14 / 08 / 1402 ) اعطای هرگونه تخفیف، بخشودگی یا معافیت مالیاتی تا پایان برنامه هفتم توسعه ممنوع گردید!

نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی تصویب کردند که اجرای هرگونه تخفیف ، ترجیح ، بخشودگی ، کاهش نرخ ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز در مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های برنامه ممنوع می باشد.
جلسه نوبت عصر دیروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند الف ماده ۲۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ مشمول این جزء نمی شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوطه و با ذکر نام قانون ذی ربط امکان پذیر است.
در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نمایند.

بخشودگی مالیات و معافیت های مالیاتی

باید دید تاثیرات ناشی از مقررات جدید تا چه میزان سود و چه میزان ضرری را محتمل خواهد کرد پیشنهاد میکنیم به عنوان صاحب یک کسب و کار همیشه از قوانین و مقررات جدید در حوزه مالیات اطلاع داشته باشید تا باعث ضرر های مالی و ثبت جریمه های سنگنین مالیاتی نشوید به یاد داشته باشیم در آمد حاصل از مالیات ها همانطور که در ابتدای مقاله ذکر گردید جزو درآمدهای اصلی هر دولتی برای اداره آن می باشد پس با پرداخت به موقع و اصولی مالیات ها نه تنها به کسب و کار خود بلکه به رشد کشور کمک خواهیم کرد.
در شرکت افرا سیستم میهن این افتخار را داشته ایم تا برنامه های مدیریت مالی و اداری خود را به نحوی بهینه سازی کنیم که بتوانید در ارائه فایل های خود به سازمان های مالیاتی راحت ترین و بهینه ترین راه را استفاده کنید ، برای بزرگوارانی که نیاز به برنامه حسابداری و مالی می باشند نرم افزار خود را به صورت تست و رایگان بدون محدودیت امکانات قرار داده ایم جهت مشاهده نسخه رایگان برنامه تنها کافیست کلیک بفرمایید.

درخواست رایگان برنامه حسابداری و مالی​