سيستم مالي اداري افرا سيستم ميهن نرم افزار مالي اداري نرم افزار حسابداري

نرم افزار مالي اداري نرم افزار حسابداري نرم افزار انبار نرم افزار فروش نرم افزار حقوق دستمزد

سيستم حسابداري انبار فروش خزانه داري حقوق دستمزد برنامه ريزي توليد كنترل توليد كنترل كيفي اتوماسيون اداري فرآيند ها

نرم افزار حسابداري افرا حسابداري افرا سيستم ميهن انبار افرا سيستم ميهن

نرم افزار حسابداري انبار فروش خزانه داري حقوق دستمزد نرم افزار هاي مالي
نرم افزار حسابداري افرا بعنوان يكي از نرم افزار هاي حسابداري مناسب نسبت به ساير نرم افزار هاي مالي مي تواند گزينه مناسبي براي انتخاب نرم افزار مالي براي شما باشد سيستم حسابداري افرا بعنوان يكي از سيستم هاي حسابداري مناسب نسبت به ساير سيستم هاي حسابداري مي تواند گزينه مناسبي براي انتخاب سيستم حسابداري براي شما باشد شما با استفاده از افرا سيستم ميتوانيد به تجربه چند ساله ما دسترسي داشته باشيد و از جديدترين امكانات و ايده هاي ما استفاده نمائيد افرا سيستم ، مجموعه نرم افزاري شامل تجربيات و سابقه فعاليت سازندگان آن در عرصه نرم افزارهاي مالي مي باشد در سيستم حسابداري افرا سعي شده تا از ايده ساير شركتهاي نرم افزاري در جهت بهبود خدمات و امكانات استفاده نمائيم سيستم حسابداري افرا با فراهم كردن امكانات جالب و منحصر به فرد توانسته رضايت مشتريان خود را جلب نمايد سيستم حسابداري افرا بدون هيچ گونه محدوديتي ، آماده است براي افزدون امكانات جديد به سيستم چند سطحي بودن امكانات سيستم حسابداري افرا مي باشد سيستم حسابداري افرا با توجه به نيازهاي مشتريان ميتواند شخصي سازي شود سيستم حسابداري افرا برآيندي از تخصص و نياز مشتريان بوده و داراي سابقه چند ساله مي باشد عمده فعاليت شركت طراحي نرم افزار در تمامي زمينه ها اعم از مالي ، اداري و غيره مي باشد . ساير فعاليت هاي شركت شامل مشاوره مالي ، آموزش حسابداري و انجام خدمات پيمانكاري مالي مي باشد فعاليت طراحي نرم افزار : طراحي سيستم ارزيابي عملكرد ، سيستم اتوماسيون انتشارات و چاپ ، سيستم فروش نمايشگاه هاي عرضه كالا و تبديل سيستم هاي مالي به يكديگر مشاوره مالي : ارائه مشاوره در زمينه رويه هاي حسابداري ، تعاريف انبار ، رويه هاي بازرگاني ، رويه هاي حقوق و پرسنلي ، قيمت تمام شده و بودجه و ساير آموزش حسابداري : آموزش حسابداري پايه ، حسابداري بازرگاني ، حسابداري صنعتي ، حسابداري خدماتي ، حسابداري دولتي (بصورت كاربردي) انجام خدمات پيمانكاري مالي : ارائه خدمات مالي شامل ثبت اطلاعات حسابداري ، امور دفاتر قانوني ، امور بيمه و ماليات و ساير آيتمهاي نرم افزار به شرح ذیل می باشد : حسابداری مالی حقوق دستمزد منابع انساني انبار (تعدادی – ریالی) فروش دارائی ثابت خزانه داری سيستم تلفيقي و تجميعي (حسابداري تلفيقي – انبار تجميعي – فروش تجميعي – دارائي ثابت تجميعي ) پيمان مديريت اتوماسيون اداري پكيج نرم افزارهاي توليد سيستم فروشگاهي
نرم افزار حسابداری افرا بعنوان یکی از نرم افزار های حسابداری مناسب نسبت به سایر نرم افزار های مالی می تواند گزینه مناسبی برای انتخاب نرم افزار مالی برای شما باشد سیستم حسابداری افرا بعنوان یکی از سیستم های حسابداری مناسب نسبت به سایر سیستم های حسابداری می تواند گزینه مناسبی برای انتخاب سیستم حسابداری برای شما باشد شما با استفاده از افرا سیستم میتوانید به تجربه چند ساله ما دسترسی داشته باشید و از جدیدترین امکانات و ایده های ما استفاده نمائید افرا سیستم ، مجموعه نرم افزاری شامل تجربیات و سابقه فعالیت سازندگان آن در عرصه نرم افزارهای مالی می باشد در سیستم حسابداری افرا سعی شده تا از ایده سایر شرکتهای نرم افزاری در جهت بهبود خدمات و امکانات استفاده نمائیم سیستم حسابداری افرا با فراهم کردن امکانات جالب و منحصر به فرد توانسته رضایت مشتریان خود را جلب نماید سیستم حسابداری افرا بدون هیچ گونه محدودیتی ، آماده است برای افزدون امکانات جدید به سیستم چند سطحی بودن امکانات سیستم حسابداری افرا می باشد سیستم حسابداری افرا با توجه به نیازهای مشتریان میتواند شخصی سازی شود سیستم حسابداری افرا برآیندی از تخصص و نیاز مشتریان بوده و دارای سابقه چند ساله می باشد عمده فعالیت شرکت طراحی نرم افزار در تمامی زمینه ها اعم از مالی ، اداری و غیره می باشد . سایر فعالیت های شرکت شامل مشاوره مالی ، آموزش حسابداری و انجام خدمات پیمانکاری مالی می باشد فعالیت طراحی نرم افزار : طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ، سیستم اتوماسیون انتشارات و چاپ ، سیستم فروش نمایشگاه های عرضه کالا و تبدیل سیستم های مالی به یکدیگر مشاوره مالی : ارائه مشاوره در زمینه رویه های حسابداری ، تعاریف انبار ، رویه های بازرگانی ، رویه های حقوق و پرسنلی ، قیمت تمام شده و بودجه و سایر آموزش حسابداری : آموزش حسابداری پایه ، حسابداری بازرگانی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری خدماتی ، حسابداری دولتی (بصورت کاربردی) انجام خدمات پیمانکاری مالی : ارائه خدمات مالی شامل ثبت اطلاعات حسابداری ، امور دفاتر قانونی ، امور بیمه و مالیات و سایر آیتمهای نرم افزار به شرح ذیل می باشد : حسابداری مالی حقوق دستمزد منابع انسانی انبار (تعدادی – ریالی) فروش دارائی ثابت خزانه داری سیستم تلفیقی و تجمیعی (حسابداری تلفیقی – انبار تجمیعی – فروش تجمیعی – دارائی ثابت تجمیعی ) پیمان مدیریت اتوماسیون اداری پکیج نرم افزارهای تولید سیستم فروشگاهی
نرم افزار_حسابداری افرا بعنوان یکی از نرم افزار های_حسابداری مناسب نسبت به سایر نرم افزار های مالی می تواند گزینه مناسبی برای انتخاب نرم افزار مالی برای شما باشد سیستم_حسابداری افرا بعنوان یکی از سیستم_های_حسابداری مناسب نسبت به سایر سیستم_های_حسابداری می تواند گزینه مناسبی برای انتخاب سیستم_حسابداری برای شما باشد شما با استفاده از افرا سیستم_میتوانید به تجربه چند ساله ما دسترسی داشته باشید و از جدیدترین امکانات و ایده های ما استفاده نمائید افرا سیستم_، مجموعه نرم افزاری شامل تجربیات و سابقه فعالیت سازندگان آن در عرصه نرم افزارهای مالی می باشد در سیستم_حسابداری افرا سعی شده تا از ایده سایر شرکتهای نرم افزاری در جهت بهبود خدمات و امکانات استفاده نمائیم سیستم_حسابداری افرا با فراهم کردن امکانات جالب و منحصر به فرد توانسته رضایت مشتریان خود را جلب نماید سیستم_حسابداری افرا بدون هیچ گونه محدودیتی ، آماده است برای افزدون امکانات جدید به سیستم چند سطحی بودن امکانات سیستم_حسابداری افرا می باشد سیستم_حسابداری افرا با توجه به نیازهای مشتریان میتواند شخصی سازی شود سیستم_حسابداری افرا برآیندی از تخصص و نیاز مشتریان بوده و دارای سابقه چند ساله می باشد عمده فعالیت شرکت طراحی نرم افزار در تمامی زمینه ها اعم از مالی ، اداری و غیره می باشد . سایر فعالیت های شرکت شامل مشاوره مالی ، آموزش_حسابداری و انجام خدمات پیمانکاری مالی می باشد فعالیت طراحی نرم افزار : طراحی سیستم_ارزیابی عملکرد ، سیستم_اتوماسیون انتشارات و چاپ ، سیستم_فروش نمایشگاه های عرضه کالا و تبدیل سیستم_های مالی به یکدیگر مشاوره مالی : ارائه مشاوره در زمینه رویه های_حسابداری ، تعاریف انبار ، رویه های بازرگانی ، رویه های حقوق و پرسنلی ، قیمت تمام شده و بودجه و سایر آموزش_حسابداری : آموزش_حسابداری پایه ،_حسابداری بازرگانی ،_حسابداری صنعتی ،_حسابداری خدماتی ،_حسابداری دولتی (بصورت کاربردی) انجام خدمات پیمانکاری مالی : ارائه خدمات مالی شامل ثبت اطلاعات_حسابداری ، امور دفاتر قانونی ، امور بیمه و مالیات و سایر
فهرست