• 021-44299674
 • تهران, ستارخان, خیابان سازمان آب, پلاک 252 واحد 5
 • شنبه تا پنج شنبه: 8صبح - 16:30عصر

نرم افزار تولید

نرم افزار تولید

نرم افزار تولید یک سامانه یکپارچه از مجموعه نرم افزارهای مربتط با بخش تولید می باشد. این نرم افزار از ابتدای معرفی مهندسی کالاها شروع و سپس سفارش گیری تا تحویل نهایی محصول پیش می رود. اغلب خواهان این مجموعه نرم افزاری، مدیران شرکت می باشد، زیرا خروجی اصلی و نهایی این نرم افزار منجر به مدیریت بهینه بخش تولید می شود. نرم افزار انبار بعنوان بخشی مرتبط با این نرم افزار قرار دارد اما فعالیت های اصلی در نرم افزار تولید ثبت و نگهداری می شود.

آشنایی با نرم افزار و سیستم تولید

پکیج تولید افرا شامل 5 زیر سیستم می باشد :

 1. مهندسی تولید
 2. برنامه ریزی تولید
 3. کنترل تولید
 4. کنترل کیفی
 5. تعمیرات ، نگهداری
 •  مهندسی تولید : تمامی اطلاعات اعم از فرمول ساخت کالاها ، مراحل تولید و اطلاعات ماشین آلات در این سیستم ثبت و نگهداری می شود.
  – امکان گزارش گیری از مواد در محصولات – محصولات و دستگاهای تولیدی – فرآیندهای تولید و شاخصه های مواد و محصولات در تولید
 • برنامه ریزی تولید : امکان ثبت سفارشات تولید شامل نیازهای فروش ، نیازهای واحد تولید و انبار بر اساس نقطه سفارش – شناسایی مواد و نیمه ساخته ها و ثبت درخواست های کالا از انبار – برنامه ریزی و زمان بندی سفارشات تولید – ثبت درخواستهای مکمل تولید
  – امکان گزارش گیری از برنامه های تولید و آخرین وضعیت اعم از سفارشات واحد فروش و برنامه سالیانه – مقدار کالای درخواستی و ارسالی – مواد و نیمه ساخته مورد نیاز در مراکز
 •  کنترل تولید : امکان کنترل بر فرآیندهای تولید از سفارش تا تحویل کالا شامل ثبت عملکرد تولید – پرسنل تولید – کارکرد ماشین آلات – ثبت توقفات ، تاخیر و زمان واقعی تولید – ثبت ضایعات
  امکان ثبت اسناد انبار در چرخه تولید و کنترل مراحل کار
  – امکان گزارش گیری از سفارشات باز ، عملکرد پرسنل تولید – کارکرد ماشین آلات و تحویلی ها به انبار – تولیدات مراکز تولیدی – ظرفیت آزاد و استفاده شده دستگاههای تولیدی
  – مقایسه عملکرد و برنامه ریزی تولید ، گزارش اقلام تولید شامل موجودی اولیه ، تولید شده و در راه
 • کنترل کیفی : امکان معرفی آزمایشگاهها ، انواع آزمایشات برای مواد ، نیمه ساخته و محصول – استانداردها و مدارک – معرفی پارامترها و مقادیر آزمایشگاهها – درخواستهای آزمایش
  – امکان گزارش گیری از نتایج آزمایشات کالاها و شرکتها – اقلام تائید شده و رد شده – عملکرد پرسنل کنترل کیفی – وضعیت درخواستهای آزمایش و اقلام رسید شده در انبار
 • تعمیرات نگهداری : امکان معرفی دستگاههای تولید و قطعات – معرفی سرویس های دستگاهها – صدور دستور کار و امکات تعمیرات داخلی و خارجی – معرفی خطاها و عیوب دستگاهها و راه حلها
  ثبت درخواست قطعات و مواد مصرفی جهت تعمیرات – زمان بندی سرویس های پیشگیرانه ، اضطراری – ثبت مدارک دستگاهها و اطلاعات فنی
  – امکان گزارش گیری از دستور کارها و آخرین وضعیت – عملکرد پرسنل تعمیرات – هزینه های تعمیرات – کارهای ماهانه ، سالیانه ، فوری ، اضطراری و پیشگیرانه – گزارش تعمیرات شامل تعداد و تاریخچه تعمیرات
  گزارش ارزیابی تعمیرات و سرویس های انجام شده